MOTOS ELÈCTRIQUES

 "Si vols estalviar...

una moto elèctrica has de probar!!"

 

  • El consum d'una motocicleta elèctrica equival a un 10% del consum d'una moto convencional.
  • El cost de recargar una moto elèctrica és de 0'4 a 0'7€ i es poden realitzar de 50 a 100km. amb cada càrrega.
  • El manteniment d'una moto elèctrica és menor que el d'una convencional, ja que no incorpora olis, filtres ni similars.
  • Els motors elèctrics són més senzills i tenen menys risc d'averia.
  • No generen contaminació atmosfèrica.
  • No generen contaminació acústica, ja que són silencioses.
  • Són fortes en quan a la seva carcassa. 
 

MARQUES

      

 

 

 

                

            

           

        

 

     

 

  

 


 

ELECTRIC BICI MOTO 3E 2011 S.L  |  info@ebicimoto3e.es